shinnyuuseisetumeikaishashin
 2月23日、新入生説明会がありました。来年度、若松中学校に入学する若松中央小学校と若松東小学校の6年生が来校し、中学校の生活について説明を聞き、校内見学を行いました。新入生はみんな目をキラキラさせ、やる気を感じました。新入生の入学を楽しみにしています。